{CELE BKFM 'FLOW'} :

1. { Rozpowszechnianie uprawiania terenowych sportów motorowych wśród młodzieży jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu }

Uprawianie sportów ekstremalnych (w tym motorowych) rozwija następujące sfery istoty ludzkiej:

@Fizyczną (kondycja- wytrzymałość, siła, równowaga, refleks, koordynacja ruchowa)

@Umysłową (umiejętność przewidywania, cierpliwość, pracowitość, precyzja, pomysłowość, ciekawość)

@Emocjonalną (determinacja, samodyscyplina, wiara we własne możliwosci, witalność, uczciwość, pokora, odwaga, współczucie)

Doświadczenie przygody związanej z jazdą w terenie dostarcza bardzo intensywnych emocji i dlatego jest w stanie odciągnąć młodych ludzi od alkoholizmu, narkomaństwa i chuligaństwa.

2. { Ochrona środowiska naturalnego }

Obecnie poruszanie się pojazdami silnikowymi po lasach jest w Polsce zabronione. W efekcie ludzie jeżdżą wszędzie, również po Parkach Narodowych- co uważamy za niedopuszczalne. Przeznaczając określone tereny na stworzenie centrum off-roadu pozwoliłoby ochronić inne, bardziej cenne pod względem ekologicznym rejony górskie.

3. { Poprawa bezpieczeństwa na szlakach poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego }

Wprowadzenie jednokierunkowych, jasno oznaczonych tras dla motocykli i quadów oraz oddzielenie ruchu pieszego od kołowego pozwoliłoby zminimalizować ryzyko wypadków.

4. { Rozwój turystyki w Gminie Słopnice, gdzie zostanie stworzony Park }

Zwiększeniu ulegną dochody dla branż: hotelarskiej, gastronomicznej i usługowej. Pojawią się nowe miejsca pracy dla miejscowej ludności.

5. { Umożliwienie miłośnikom jazdy na motocyklach terenowych i quadach na legalne oddawanie się swojej pasji w otoczeniu pięknych gór }